Turistické zaujímavosti v Maďarsku
Vyhľadávanie
Typy zaujímavostí Turistické regióny Mestá a obce

Turistické zaujímavosti v Maďarsku

Ubytovanie v Maďarsku
Zobraziť mapu
Maďarsko Mapa

Prehľad turistických zaujímavostí v Maďarsku

Mariánsky stĺp - Győr Győr

Mariánsky stĺp - Győr

Győr (Region: Zadunajsko )

Mariánsky stĺp dal postaviť gyõrsky biskup Lipót Kollonich v r. 1686 na pamiatku oslobodenia Budína od Turkov. Štyri vysoké barokové sochy zobrazujú Istvána I. (Svätého Štefana), Jána krstiteľa, svätého Antona Padovského a patróna Rakúska, svätého Leopolda. Panna Mária, patrónka Uhorska, stojí na vysokom ovenčenom stĺpe s hlavami anjelov, na hlave má uhorskú korunu a na rukách malého Ježiška.

Múzeum dediny Sarud Sarud

Múzeum dediny Sarud

Sarud (Region: Puszta a Jazero Tisza )

Budova, ktorú môžete vidieť v dnešnej podobe bola postavená v roku 1901 a naveky slúžila zvonárovi dediny a jeho rodine. V dávnejšie tu stojacej budove býval zvonár Czimmermann József, ktorý zastával svoju úlohu 50 rokov, jeho manželka Huber Klára a ich 3 deti. Po jeho smrti v roku 1893 sa do novopostaveného domu nasťahovala v roku 1903 jeho manželka Klára a jej syn Sándor, ktorý pokračoval v rodinnej tradícii. Pôsobil ako zvonár od svojich 18-tich rokov, po dobu 42 rokov. V čase jeho staroby prevzala túto úlohu jeho manželka Czinege Magdolna, až do roku 1998....

Socha archy zmluvy - Győr Győr

Socha archy zmluvy - Győr

Győr (Region: Zadunajsko )

Socha monštrancie na Gutenbergovom námestí je jednou z najkrajších pamiatok gyõrskeho baroka. V r. 1729 istý vojak, obvinený z bigamie, používania falošného mena a dezercie sa schoval v jezuitskom kláštore. Kláštor obkľúčili vojaci. V záujme zrušenia blokády sa biskup pokúsil previesť utečenca do biskupského hradu. Pri procesii na Božie telo vojaci spoznali svojho druha oblečeného za miništranta a ozbrojenci prepadli procesiu. Počas bitky monštrancia vypadla z kňazových rúk a rozbila sa. Pamätník dal postaviť v r. 1731 kráľ Károly III. na odčinenie krivdy...

Kalvária - Győr Győr

Kalvária - Győr

Győr (Region: Zadunajsko )

Vršok, kde bol kedysi keltský, neskôr rímsky cintorín. Tu postavili v 12–13. stor. kostol prepoštstva pomenovaný po svätom Albertovi. Kostol sa zničil v 16. stor. pri tureckých nájazdoch. V 17. stor. tu vojenské úrady dali postaviť šibenicu. Na začiatku 18. stor. jezuiti vytvorili Kalváriu. Na vršok vedú široké schody až ku krížu ukrižovaného Krista a dvoch lotrov. Pri nohách Golgoty stoja barokové kaplnky, ktoré navrhol Atanasius Wittwer. Sedem zastavení pripomínajúce Ježišove muky dokončili pozdĺž ulice Kalvárie v roku 1722. Adresa: Kalvária u. , H-9024...

Synagóga - Győr Győr

Synagóga - Győr

Győr (Region: Zadunajsko )

Novorománsku synagógu s osemuholníkovým pôdorysom dala postaviť neologická izraelská náboženská obec v r. 1868–1870. Zastrešený vnútorný priestor synagógy s galériou uchvacuje aj v dnešnom stave. V období neskorého historizmu sa stal vzorom pre stavbu mnohých európskych synagóg. Sčasti renovovaná budova je od r. 1990 dejiskom množstva kultúrnych podujatí. V blízkej budúcnosti sa plánuje jej premena na kultúrne centrum.

Kostol Reformovanej cirkvi - Győr Győr

Kostol Reformovanej cirkvi - Győr

Győr (Region: Zadunajsko )

Historizujúci novogotický kostol postavili v r. 1905 podľa plánov Károlya Csányiho. Ihlovitý hrot rožnej veže vidieť už zďaleka. Interiér kostola pôsobí ucelene, monumentálny priestor dvorany obohacujú gotické ozdoby. Kostol má pozoruhodné liturgické artefakty zo 17–18. stor.

Starý evanjelický kostol - Győr Győr

Starý evanjelický kostol - Győr

Győr (Region: Zadunajsko )

Kostol sa vyníma svojimi súmernými tvarmi a peknými priečeliami dobre viditeľnými najmä z brehu rieky Rába. Postavili ho v r. 1783–1785 v uzavretom dvore a bez veže. Najväčšou ozdobou interiéru s vnútorným chórom je vyrezávaná neskorobaroková kazateľnica s maľbou Somu Orlai Petricha. Latinský nápis nad dverami velebí Jozefa II. Jedným zo skvostov kostola je krstiteľnica vyrezávaná z červeného pieskovca stojaca pred oltárom. Na jej zvonovitom príklope je malé kovové súsošie zobrazujúce Ježišovo pokrstenie.

Gréckokatolícky (srbský) kostol - Győr  Győr

Gréckokatolícky (srbský) kostol - Győr

Győr (Region: Zadunajsko )

Na mieste dnešnej budovy stál už r. 1703 kostol, postavený ešte v tureckých časoch. Bol prestavaný r. 1727. Vtedy postavili aj jednoduchú, múrom ohradenú a piliermi podopretú kostolnú vežu s cibuľovitou kupolou a v interiéri ikona významnej umeleckej hodnoty. Ikona spolu s celým zariadením je neskorobarokovým dielom, kde sa ortodoxné výrazové prostriedky svojrázne miešajú so štýlovými znakmi súdobej strednej a západnej Európy. Adresa: Bálint Mihály u., H-9025 Gyõr Späť na popis mesta Győr

Karmelitánsky kostol - Győr Győr

Karmelitánsky kostol - Győr

Győr (Region: Zadunajsko )

Karmelitáni sa usadili v Gyõri v r. 1697. Ich kostol postavili v r. 1721–1725 podľa plánov laického brata Athanasia Wittwera. Kláštor dokončili r. 1732. Za hlavným priečením budovy talianskeho vzoru sa tiahne elipsovitá, kupolou krytá chrámová loď a štvorcová sakristia. Hlavný oltárny obraz zobrazujúci svätého Istvána a svätého Imreho pri uctievaní Panny Márie je dielom Maria Altomonteho. V slávnej loretánskej kaplnke je socha čiernej Madony.

Socha Svätej Trojice - Sopron Sopron

Socha Svätej Trojice - Sopron

Sopron (Region: Zadunajsko )

Socha Svätej Trojice je výnimočným dielom barokového sochárstva. Bola postavená v r. 1695-1701 na znak vďaky Jakaba Löwenburga a jeho manželky Katalin Thököly, že unikli morovej epidémii. Jej tvorca ostal v anonymite. Jeho piedestál pozostáva z troch štvorcových hranolov, na ktorých stoja zakladatelia a ich svätí patróni. Stočený stĺp zdobia medzi kvetinovou výzdobou vznášajúci sa anjeli. Na vrchole stĺpu tróni súsošie Svätej Trojice. Socha krásne harmonizuje s ostatnými pamiatkami námestia.

Kostol uršulíniek - Sopron Sopron

Kostol uršulíniek - Sopron

Sopron (Region: Zadunajsko )

Neogotický kostol patrí medzi najvzácnejšie stavebné pamiatky 19. storočia. Jeho 8-hranná veža je 32 m vysoká. Kostol postavil architekt Nándor Handler v r. 1861-1864. Bývalý kláštor a škola spojené s kostolom tvoria komplex budov. Sú tiež dielom Handlera. Pred kostolom stojí studňa Márie z 18. stor. Studňa stála pôvodne na dvore františkánskeho, neskoršie benediktínskeho kláštora, na dnešnom mieste stojí len od r. 1930. Adresa: Orsolya tér 2., H-9400 Sopron

Hradný obvod - Sopron Sopron

Hradný obvod - Sopron

Sopron (Region: Zadunajsko )

Hradný obvod bol vybudovaný v tvare polkruhového oblúku, tvorí ho systém ulíc a námestí popri bývalej hradnej priekope. Jeho vnútorné domoradie kopíruje mestské hradby. Na mieste stredovekých trhových stánkov boli od 18. stor. postupne vybudované domy v barokovom a rokokovom slohu. Vonkajšie domoradie vzniklo v stredoveku, nachádza sa tu množstvo obytných domov v barokovom, rokokovom a klasicistickom slohu. V hradnom obvode sa dnes nachádzajú najelegantnejšie predajne a obchody.

Mariánsky stĺp - Sopron Sopron

Mariánsky stĺp - Sopron

Sopron (Region: Zadunajsko )

Mariánsky stĺp bol postavený na mieste stredovekého kostola Panny Márie, ktorý bol zbúraný v r. 1632. Dôvodom zbúrania boli obavy, že sa môže dostať do rúk Turkov, ktorí by z jeho veže mohli strieľať do hradu. Architektom pamiatky je Andreas Altomonte, autorom viedenský sochár Jakob Schletterer. Na osemboké pódium vedie 8 schodov. Na vyvýšenom piedestály boli umiestnené reliéfy znázorňujúce biblické výjavy. Z tohto piedestálu vystupuje korintský stĺp, na ktorom stojí socha Márie.

Lekárenské múzeum - Sopron Sopron

Lekárenské múzeum - Sopron

Sopron (Region: Zadunajsko )

Lekárenské múzeum predstavujúce staré lekárne a históriu liečenia v meste Sopron je fungujúcou lekárňou aj v dnešnej dobe. V jeho útrobách je uložené množstvo vzácnych lekárenských dokumentov a kníh. Prvé opatrenie v Maďarsku spojené s ochranou pamiatky je spojené s týmto domom. Počas panovania kráľa Lajosa II. chcela mestská rada zbúrať tento dom, aby zväčšile priestranstvo. Kráľ odmietol vydať povolenie s odôvodnením, že by to narušilo harmonickú krásu námestia. V budove fungovala od polovice 17. stor. lekáreň Anjel (Angyal patika), od tejto doby...

Fabriciusov dom - Sopron Sopron

Fabriciusov dom - Sopron

Sopron (Region: Zadunajsko )

Zaujímavosťou budovy je, že archeológovia našli pod domom pozostatky rímskych kúpeľov. V 14. stor. stáli na pozemku 2 domy, zadná budova bola už v tom období 2-poschodová. Jej gotická sála je prekrásna, vzácna je aj dvorná loggia zo 17. stor. a gotická a baroková pivnica zadného traktu. Majitelia budovy boli stále majetní a vysoko vážení občania a obchodníci. Pomenovanie dostal po bývalom primátorovi a sudcovi mesta (Endre Fabricius), ktorý ho kúpil v r. 1806. Bol priateľom Sándora Petőfiho, ktorý keď ušiel z kasárne, v tomto dome sa prezliekol na koncert...

Generálov dom (Lacknerov dom) - Sopron Sopron

Generálov dom (Lacknerov dom) - Sopron

Sopron (Region: Zadunajsko )

Budova pochádzajúca zo stredoveku bola v 17. stor. majetkom Kristófa Lacknera, primátora mesta. V tomto období bolo vybudované hlavné priečelie, klasicistický balkón bol pristavaný v r. 1830. Vo dvore s loggiou sa nachádza stredoveká obytná veža, pod prízemnými arkádami sú inštalované kamenné artefakty. Kristóf Lackner poručil dom mestu, boli v ňom ubytovaní velitelia vojenskej posádky. Preto ho dnes volajú Lacknerov alebo Generálov dom. Adresa: Fő tér 7. (Hlavné nám.), Sopron Telefón: +36 (0)99 311327 Späť na popis mesta Sopron

Palác Esterházyovcov (Banícke múzeum) - Sopron Sopron

Palác Esterházyovcov (Banícke múzeum) - Sopron

Sopron (Region: Zadunajsko )

Medzi množstvom mestských múzeí je Banícke múzeum skutočnou perlou. Výstava histórie baníctva je najrozsiahlejšou baníckou výstavou v krajine. Palác Esterházyovcov je hodným priestorom pre mimoriadne vzácnu zbierku. Po návšteve múzea si návštevníci radi odpočinú v baštovej záhrade s malým hudobným pavilónom, nachádzajúcej sa za budovou pri bývalých mestských hradbách. Výstava s témou viac-storočného baníctva vzácnych kovov získala v r. 2001 ocenenie „Múzeum roka“. Otváracia doba: apríl – október – 10:00-18:00, november – marec – 10:00-16:00,...

Biskupský hrad a Biskupský palác - Győr Győr

Biskupský hrad a Biskupský palác - Győr

Győr (Region: Zadunajsko )

V základoch hradu sa našli stopy rímskych budov. Najstaršou časťou je spodná polovica hradnej veže, takzvaná úniková chodba zo 14. storočia a miestnosť s krížovou klenbou, ktorá sa na ňu napája. Gotická kaplnka vo východnom rohu, ktorú dal pristaviť v r. 1481–1486 biskup Orbán Dóczy, je vzácnym príkladom poschodových hradných kaplniek. Po bitke pri Moháči (1526) sa hrad dostal do rúk hradných kapitánov. Pre hroziace turecké nebezpečenstvo ho sústavne fortifikovali. Najrozsiahlejšie úpravy vykonali v r. 1561–1575 podľa plánov Taliana Pietra Ferrabosca....

Benediktínsky kostol Sv. Ignáca s Loyoly - Győr Győr

Benediktínsky kostol Sv. Ignáca s Loyoly - Győr

Győr (Region: Zadunajsko )

Prvý kostol jezuitov usadených v Gyõri v r. 1627 postavili na základe plánov Baccia del Bianca v r. 1634–1641 a podľa vzoru rímskeho chrámu Il Gesu. V roku 1667 bol už dokončený aj kláštor a škola. Dve veže pochádzajú z 18. stor.. Po rozpustení jezuitského rádu sa užívateľmi komplexu budov stali benediktíni (1802). Interiér kostola je v ranobarokovom slohu. Výzdoba chrámovej lode sa mohla zrodiť približne v polovici 18. stor.: hlavný oltárny obraz (Apoteóza svätého Ignáca) stropné maľby lode a sakristie (Nanebovzatie sv. Ignáca a Anjelský pozdrav) sú dielom...

Evanjelický kostol - Sopron Sopron

Evanjelický kostol - Sopron

Sopron (Region: Zadunajsko )

Evanjelický kostol bol postavený v r. 1782-1783 v neskorobarokovom slohu. Jeho 82 m vysoká veža v neorománskom slohu je o 80 rokov mladšia. Trojloďový priestor lemuje dvojposchodový chór. Pozlátený oltár pochádza z kláštora Kahlenberg pri Viedni, oltárny obraz namaľoval Vince Fischer. Krásne vyrezávaná kazateľňa je dielom miestneho stolára, Mátyása Langa. Romantická krstiteľnica pochádza z r. 1860. Na organe z r. 1884 sa pravidelne organizujú organové koncerty.

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií
Používaním tohto webu tiež súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov vyplývajúce z najnovšieho nariadenia EÚ - GDPR. Súhlasím