Turistické zaujímavosti v Maďarsku

Turistické zaujímavosti Sopron

Ubytovanie Sopron
Zobraziť mapu
Sopron Mapa

Prehľad turistických zaujímavostí Sopron, Maďarsko

Požiarna veža - Sopron Sopron

Požiarna veža - Sopron

Sopron (Region: Zadunajsko )

Požiarna veža je symbolom mesta. Spodná valcovitá časť bola postavená na rímskych základoch, od 13. stor. slúžila ako bránová veža severného krídla mestskej hradby. Dnešnú podobu s okružným barokovým balkónom a helmovitou vežou získal po požiari v roku 1676. Stráž veže mala mimoriadne dôležitú úlohu: kontrolovala mesto a jeho okolie, signalizovala miesto a smer požiaru, cez deň farebnými zástavami, počas noci s lampášom. Tiež upozorňovala obyvateľov mesta na príchod vojakov alebo na pohyb vozov s cudzím vínom. Požiarna veža je symbolom vernosti. V...

Radnica - Sopron Sopron

Radnica - Sopron

Sopron (Region: Zadunajsko )

Predchodca dnešnej radnice stál na mieste stredovekých budov. Podobne, ako aj mestskú vežu, aj mestská radnica bola značne poškodená v požiari r. 1676. Stará radnica bola koncom 19. stor. zbúraná, na jej mieste bola postavená v r. 1895 nová budova radnice v dnešnej podobe v eklektickom štýle. Na prvom poschodí sa nachádza mestský archív, jedna z najbohatších mestských zbierok krajiny (asi 5000 stredovekých písomností). Jej vyrezávaná brána (1782) je jedinou zachovalou spomienkou na starú radnicu. Slávnostnú sálu zdobia nástenné maľby sporonského umelca Károlya...

Storno-dom - Sopron Sopron

Storno-dom - Sopron

Sopron (Region: Zadunajsko )

Tento barokový palácovitý rožný dom je asi najkrajšou budovou mesta, ozajstným drahokamom hlavného námestia. V 15. stor. bol vo vlastníctve rodiny Haberleiterovcov, ktorá v zime r. 1482-83 hostila aj kráľa Mateja Korvina, keď obliehal Viedeň. V 18. stor. sa majiteľmi domu stala rodina Festetics, v tomto období získal dom dnešnú podobu. Rodina Stornovcov kúpila budovu v roku 1872. Jeho hosťom bola aj Franz Liszt, ktorý tu koncertoval v rokoch 1840 a 1881. Charakteristickou črtou domu je dvojposchodový, bohato zdobený, oblý, uzavretý rožný balkón, brána lemovaná toskánskymi...

Kozí kostol - Sopron Sopron

Kozí kostol - Sopron

Sopron (Region: Zadunajsko )

Františkáni žijúci v meste Sopron postavili prvý kláštor v strede mesta. Následne bol okolo roku 1280 postavený ich prvý kostol, jeden z najkrajších gotických stavieb Maďarska. II. Jozef v roku 1787 zrušil rád, Kozí kostol (ľudový názov) sa stal majetkom benediktínskeho rádu. Medzi jeho stenami korunovali aj kráľov a kráľovné a bol aj miestom konania zemských snemov. Jeho jemne tvarovaná veža je dominantou hlavného námestia. Fresky, zdobené okná a výnimočná kapistránska kazateľnica predstavujú mimoriadnu materiálnu a umeleckú hodnotu. Adresa: Templom...

Socha Svätej Trojice - Sopron Sopron

Socha Svätej Trojice - Sopron

Sopron (Region: Zadunajsko )

Socha Svätej Trojice je výnimočným dielom barokového sochárstva. Bola postavená v r. 1695-1701 na znak vďaky Jakaba Löwenburga a jeho manželky Katalin Thököly, že unikli morovej epidémii. Jej tvorca ostal v anonymite. Jeho piedestál pozostáva z troch štvorcových hranolov, na ktorých stoja zakladatelia a ich svätí patróni. Stočený stĺp zdobia medzi kvetinovou výzdobou vznášajúci sa anjeli. Na vrchole stĺpu tróni súsošie Svätej Trojice. Socha krásne harmonizuje s ostatnými pamiatkami námestia.

Kostol uršulíniek - Sopron Sopron

Kostol uršulíniek - Sopron

Sopron (Region: Zadunajsko )

Neogotický kostol patrí medzi najvzácnejšie stavebné pamiatky 19. storočia. Jeho 8-hranná veža je 32 m vysoká. Kostol postavil architekt Nándor Handler v r. 1861-1864. Bývalý kláštor a škola spojené s kostolom tvoria komplex budov. Sú tiež dielom Handlera. Pred kostolom stojí studňa Márie z 18. stor. Studňa stála pôvodne na dvore františkánskeho, neskoršie benediktínskeho kláštora, na dnešnom mieste stojí len od r. 1930. Adresa: Orsolya tér 2., H-9400 Sopron

Hradný obvod - Sopron Sopron

Hradný obvod - Sopron

Sopron (Region: Zadunajsko )

Hradný obvod bol vybudovaný v tvare polkruhového oblúku, tvorí ho systém ulíc a námestí popri bývalej hradnej priekope. Jeho vnútorné domoradie kopíruje mestské hradby. Na mieste stredovekých trhových stánkov boli od 18. stor. postupne vybudované domy v barokovom a rokokovom slohu. Vonkajšie domoradie vzniklo v stredoveku, nachádza sa tu množstvo obytných domov v barokovom, rokokovom a klasicistickom slohu. V hradnom obvode sa dnes nachádzajú najelegantnejšie predajne a obchody.

Mariánsky stĺp - Sopron Sopron

Mariánsky stĺp - Sopron

Sopron (Region: Zadunajsko )

Mariánsky stĺp bol postavený na mieste stredovekého kostola Panny Márie, ktorý bol zbúraný v r. 1632. Dôvodom zbúrania boli obavy, že sa môže dostať do rúk Turkov, ktorí by z jeho veže mohli strieľať do hradu. Architektom pamiatky je Andreas Altomonte, autorom viedenský sochár Jakob Schletterer. Na osemboké pódium vedie 8 schodov. Na vyvýšenom piedestály boli umiestnené reliéfy znázorňujúce biblické výjavy. Z tohto piedestálu vystupuje korintský stĺp, na ktorom stojí socha Márie.

Lekárenské múzeum - Sopron Sopron

Lekárenské múzeum - Sopron

Sopron (Region: Zadunajsko )

Lekárenské múzeum predstavujúce staré lekárne a históriu liečenia v meste Sopron je fungujúcou lekárňou aj v dnešnej dobe. V jeho útrobách je uložené množstvo vzácnych lekárenských dokumentov a kníh. Prvé opatrenie v Maďarsku spojené s ochranou pamiatky je spojené s týmto domom. Počas panovania kráľa Lajosa II. chcela mestská rada zbúrať tento dom, aby zväčšile priestranstvo. Kráľ odmietol vydať povolenie s odôvodnením, že by to narušilo harmonickú krásu námestia. V budove fungovala od polovice 17. stor. lekáreň Anjel (Angyal patika), od tejto doby...

Fabriciusov dom - Sopron Sopron

Fabriciusov dom - Sopron

Sopron (Region: Zadunajsko )

Zaujímavosťou budovy je, že archeológovia našli pod domom pozostatky rímskych kúpeľov. V 14. stor. stáli na pozemku 2 domy, zadná budova bola už v tom období 2-poschodová. Jej gotická sála je prekrásna, vzácna je aj dvorná loggia zo 17. stor. a gotická a baroková pivnica zadného traktu. Majitelia budovy boli stále majetní a vysoko vážení občania a obchodníci. Pomenovanie dostal po bývalom primátorovi a sudcovi mesta (Endre Fabricius), ktorý ho kúpil v r. 1806. Bol priateľom Sándora Petőfiho, ktorý keď ušiel z kasárne, v tomto dome sa prezliekol na koncert...

Generálov dom (Lacknerov dom) - Sopron Sopron

Generálov dom (Lacknerov dom) - Sopron

Sopron (Region: Zadunajsko )

Budova pochádzajúca zo stredoveku bola v 17. stor. majetkom Kristófa Lacknera, primátora mesta. V tomto období bolo vybudované hlavné priečelie, klasicistický balkón bol pristavaný v r. 1830. Vo dvore s loggiou sa nachádza stredoveká obytná veža, pod prízemnými arkádami sú inštalované kamenné artefakty. Kristóf Lackner poručil dom mestu, boli v ňom ubytovaní velitelia vojenskej posádky. Preto ho dnes volajú Lacknerov alebo Generálov dom. Adresa: Fő tér 7. (Hlavné nám.), Sopron Telefón: +36 (0)99 311327 Späť na popis mesta Sopron

Palác Esterházyovcov (Banícke múzeum) - Sopron Sopron

Palác Esterházyovcov (Banícke múzeum) - Sopron

Sopron (Region: Zadunajsko )

Medzi množstvom mestských múzeí je Banícke múzeum skutočnou perlou. Výstava histórie baníctva je najrozsiahlejšou baníckou výstavou v krajine. Palác Esterházyovcov je hodným priestorom pre mimoriadne vzácnu zbierku. Po návšteve múzea si návštevníci radi odpočinú v baštovej záhrade s malým hudobným pavilónom, nachádzajúcej sa za budovou pri bývalých mestských hradbách. Výstava s témou viac-storočného baníctva vzácnych kovov získala v r. 2001 ocenenie „Múzeum roka“. Otváracia doba: apríl – október – 10:00-18:00, november – marec – 10:00-16:00,...

Evanjelický kostol - Sopron Sopron

Evanjelický kostol - Sopron

Sopron (Region: Zadunajsko )

Evanjelický kostol bol postavený v r. 1782-1783 v neskorobarokovom slohu. Jeho 82 m vysoká veža v neorománskom slohu je o 80 rokov mladšia. Trojloďový priestor lemuje dvojposchodový chór. Pozlátený oltár pochádza z kláštora Kahlenberg pri Viedni, oltárny obraz namaľoval Vince Fischer. Krásne vyrezávaná kazateľňa je dielom miestneho stolára, Mátyása Langa. Romantická krstiteľnica pochádza z r. 1860. Na organe z r. 1884 sa pravidelne organizujú organové koncerty.

Kostol sv. Juraja - Sopron Sopron

Kostol sv. Juraja - Sopron

Sopron (Region: Zadunajsko )

Kostol Sv. Juraja bol postavený v r. 1680-1430 v gotickom slohu. Po požiari v r. 1676 bol prestavaný v barokovom slohu. Na mieste pôvodnej, zrútenej veže postavili eklektickú vežu v r. 1882. Kostol, ktorý slúžil od 16. stor. protestantom sa v r. 1674 stal majetkom jezuitov. Štuky bočných stien a stropu vyhotovil Pietro Antonio Conti na začiatku 18. stor. Hlavný oltárny obraz namaľoval Martin Altomonte, oltárne obrazy bočných kaplniek namaľovali István Dorfmeister, István Schaller a starší Ferenc Storno. Autorom nástenných malieb bočných kaplniek je Kázmér Wosinski. Adresa:...

Stará synagóga - Sopron Sopron

Stará synagóga - Sopron

Sopron (Region: Zadunajsko )

Modlitebňa stredovekej židovskej obce pochádzajúca z 13. stor. fungovala do r. 1526. V nasledujúcom období bola niekoľkokrát prestavaná. Do budovy sa dostaneme cez kamennú bránu z 18. stor., po ľavej strane je vchod do bývalého špitálu. Cez stredovekú chodbu vedie cesta do veľkej modlitebňa, do ženskej synagógy a rituálneho kúpeľa. cez gotickú bránu sa dostaneme do veľkej sály, v jej strede stojí stôl na čítanie tóry. Výstava inštalovaná v uzavretom chóre na poschodí predstavuje život židov v stredovekom Soprone.

Kostol karmelitániek - Sopron Sopron

Kostol karmelitániek - Sopron

Sopron (Region: Zadunajsko )

Ku kostolu vedú schody lemované sochami svätých, pochádzajú z 18. stor. Kostol bol postavený v 15. stor. jeho kláštor o niečo neskoršie. Pôvodne patril pavlínom. Karmelitánky prevzali kláštor na konci 19. stor. a prestavali ho spolu aj s kostolom. Priečelie bolo prestavané v barokovom slohu v 18. stor. Pred nedávnom boli objavené stredoveké fresky. Hlavný oltárny obraz, tzv. „Čierna Madona“ je kópiou z Czestochowej. Adresa: Bécsi kapu tér, Sopron Telefón: +36 (0)96 311681

Zettl-Langerova zbierka - Sopron Sopron

Zettl-Langerova zbierka - Sopron

Sopron (Region: Zadunajsko )

Slávnu súkromnú zbierku založil Gusztáv Zettl, priateľ ml. Ference Storno-a. Dom dnes obývajú jeho potomkovia a predstavujú návštevníkom mimoriadne bohatú zbierku. Najcennejšími artefaktmi sú cechové pamiatky, rímske nálezy, vzácne porcelány, habánske džbány, cínové nádoby, zbrane. Nemenej vzácne sú aj barokové sochy znázorňujúce ročné obdobia, obrazy od svetoznámych maliarov Dorfmeister, Veronese, Courtois a originály rytiny od Rembrandta és Dürera. Otváracia doba: november -marec: piatok, sobota, nedeľa 10:00-12:00 hod., apríl-október: denne 10:00-12:00...

Kostol sv. Michala - Sopron Sopron

Kostol sv. Michala - Sopron

Sopron (Region: Zadunajsko )

Výstavbou Kostola Sv. Michala začali v 13. stor. Stavba trvala niekoľko storočí a bola ukončená v 15. stor. v gotickom slohu. Jeho 48 m vysoká veža vystupuje z panorámy mesta. Bočné stany sú posilnené opornými piliermi. Vnútorný priestor kostola je rozdelený 4 monumentálnymi pármi stĺpov na 3 lode. Neogotický krídlový hlavný oltár naplánoval st. Storno Ferenc. Autorom starého oltárneho obrazu je maliar Bartholomeus Altomonte. Najvzácnejším artefaktom kostola je z dreva vyrezaná socha Madony.

Eggenbergov dom - Sopron Sopron

Eggenbergov dom - Sopron

Sopron (Region: Zadunajsko )

Eggenbergov dom bol postavený na stredovekých základoch v 17. stor. v neskoro-renesančnom slohu. Kúpila ho vdova kniežaťa Jánosa Eggenberga v r. 1674. Keď počas protireformácie odobrali sopronským evanjelikom kostoly, kňažná, ako príbuzná brandenburgského grófa dostala povolenie, aby vo dvore jej domu celebrovali bohoslužby. Nad bránou bol umiestnený erb rodiny Brandenburgovcov. Vo dvore s loggiou bola inštalovaná kazateľnica zdobená s erbom rodiny Hohenzollernovcov. Adresa: Szent György utca 12., Sopron Telefón: +36 (0)99 323407 Späť na popis mesta Sopron

Bobová dráha - Sopron Sopron

Bobová dráha - Sopron

Sopron (Region: Zadunajsko )

Púšťať sa sám alebo vo dvojici po 750 m dlhom úseku, plného zákrut a serpentín, je skutočne nezabudnuteľný zážitok pre mladých, rodiny, skupiny ale aj pre skôr narodených. Rýchlosť si regulujete podľa vlastného zváženia a odvážnosti. Deti očakávajú hojdačky, šmýkačky a pieskovisko. O Váš hlad a smäd sa postará bobový bufet. Otváracia doba   Pracovné dni Dni pracovného pokoja, sviatky január, február zatvorené 11:00-16:00 marec zatvorené 10:00-17:00 apríl 10:00-17:00 10:00-18:00 máj 10:00-18:00 10:00-19:00 jún,...

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií
Používaním tohto webu tiež súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov vyplývajúce z najnovšieho nariadenia EÚ - GDPR. Súhlasím