Turistické zaujímavosti v Maďarsku

Turistické zaujímavosti Sárvár

Ubytovanie Sárvár

Prehľad turistických zaujímavostí Sárvár, Maďarsko

Arborétum, Sárvár Sárvár

Arborétum, Sárvár

Sárvár (Region: Zadunajsko )

V záhrade pochádzajúcej zo 17. stor. sa nachádzajú 300-400 ročné duby, 32 m vysoký dub letný, halézia a rastliny pochádzajúce z Ďalekého východu. Park spravovaný Lesníckym vedeckým ústavom disponuje s pozoruhodnou zbierkou rododendronov. Záhrada začala v 18. stor. postupne chátrať, zachránil ju kráľovský vojvoda Ľudovít Bavorský v r. 1868. Zbierka drevín sa nachádza na ploche 9 ha, v jej vybudovaní zohral záhradník vojvodského statku, Antal Nábicht významnú úlohu. Otváracia doba: 1. apríl – 15. október: 9:00-19:00; 16. október – 31. marec:...

Hrad Nádasdyovcov - Sárvár Sárvár

Hrad Nádasdyovcov - Sárvár

Sárvár (Region: Zadunajsko )

Hrad Nádasdyovcov bol postavený v období 13.-14. stor. na mieste predchádzajúceho hlineného hradu, pochádzajúceho z prelomu 9.-10. storočia. Počas storočí bol niekoľkokrát prestavaný. V jednej z najkrajších renesančných stavieb krajiny sa zachovali vzácne barokové nástenné maľby.   Hradný komplex týčiaci sa v srdci mesta nie je jej dominantnou stavbou. Najčastejšie je znázorňovaný vežovou bránou a oblúkovým mostom cez hradnú priekopu. Je domovom Múzea Ferenca Nádasdyho a zároveň aj kultúrnym centrom mesta. Do hradu sa dostaneme cez most vyloženým...

Zábavný Park Sárvár Sárvár

Zábavný Park Sárvár

Sárvár (Region: Zadunajsko )

Najnavštevovanejšou atrakciou zábavného parku je lesná lanová dráha, ktorá ponúka je sériou jednotlivých skúšok a výziev. Bezpečnosť zábavy vo výške až 8 metrov zabezpečia kvalifikovaní animátori a kvalitný výstroj. K dispozícii sú tu výukové dráhy, ako aj dráhy pre deti a dospelých. Všetci návštevníci túžiaci po lezení dostanú profesionálne oblečenie a školenie. Ďalšiu atrakciou dobrodružného parku je lezecká stena, ktorá Vám rozhýbe aj také svaly, o ktorých sa doposiaľ ani nevedeli. Aj tu si môžete pod dohľadom kvalifikovaných pracovníkov...Prezrite si turistické zaujímavosti v blízkom okolí:

Vzdialenosť: 43.38km
Kostol Ježišovho srdca - Kőszeg Kőszeg

Kostol Ježišovho srdca - Kőszeg

Kőszeg (Region: Zadunajsko, Župa: Vas)

Bol postavená v r. 1892-1894 v novogotickom slohu podľa plánov viedenského architekta Ludwiga Schöneho. Budova s jedinečnými stavebnými riešeniami je vysoká 57 m, čím je najvyššou budovou mesta. Objekt panuje Hlavnému námestiu, leží v jeho optickej osi na malej vyvýšenine. Vežu nad priečelím vstupného portálu posilňujú ďalšie 2 menšie veže, svätyňa je viac uhlového pôdorysu. Priečna loď trojloďového kostola ostala nedokončená. Vnútorné maľby sú dielom...

Vzdialenosť: 45.49km
Kostol reformovanej cirkvi - Kőszeg Kőszeg

Kostol reformovanej cirkvi - Kőszeg

Kőszeg (Region: Zadunajsko, Župa: Vas)

Nový kostol reformovanej cirkvi bol vysvätený na výročie milecentenária, v r. 1996. Moderná budova podobná jurte bola postavená podľa plánov György Cseteho, architekta oceneného Yblovou cenou, jedného z najvýznamnejších predstaviteľov maďarského organického staviteľstva.

Vzdialenosť: 45.67km
Súsošie sv. Trojice (morový stĺp) - Kőszeg Kőszeg

Súsošie sv. Trojice (morový stĺp) - Kőszeg

Kőszeg (Region: Zadunajsko, Župa: Vas)

Súsošie bolo postavené v r. 1713 na pamiatku morovej epidémie . Morový stĺp v Kőszegu je jedným z najstarších súsoší sv. Trojice v krajine. Bol vyrobený z vápenca z blízkeho dolu vo Fertőrákosu, ktorý slabo odoláva zubu času. Preto muselo byť súsošie viackrát reštaurované, v r. 1813, 1869 a naposledy v r. 1974. Dielo pozostáva z 3 častí: z podstavca (postament), zo stĺpu a sochy. Na vyčnievajúcich rohoch osemhranného podstavca stoja sochy 4 svätých: Sv. Rocha...

Vzdialenosť: 45.87km
Brána hrdinov Kőszeg

Brána hrdinov

Kőszeg (Region: Zadunajsko, Župa: Vas)

Radničná ulica (Városháza utca) začína pri Bráne hrdinov. Bránová veža bola postavená v eklektickom slohu v r. 1932 podľa plánov Flórisa Opaternyho, na pamiatku 400. výročie tureckého obliehania. Na mieste Brány hrdinov stála Dolná bránová veža pochádzajúca z 14. stor., ktorá bola zbúraná v r. 1880. Bola najvýznamnejším obranným a dopravným prvkom. Od r. 1977 sídli v Bránovej veži múzeum so stálymi expozíciami Múzea Miklósa Jurisicsa a prechodnými výstavami....

Vzdialenosť: 45.89km
Mestská studňa - Kőszeg  Kőszeg

Mestská studňa - Kőszeg

Kőszeg (Region: Zadunajsko, Župa: Vas)

Prvá budova mestskej studne z r. 1766 bola prestavaná v klasicistickom slohu v r. 1818-24. Predtým uzatvorená budova s malými okienkami bola v tomto období pootvorená. Dnes je budova otvorená zo 4 strán oblúkmi, v strede sa nachádza vývod, ktorý bol inštalovaný pri poslednej rozsiahlej rekonštrukcii v r. 1970. Adresa: Jurisics tér, H-9730 Kőszeg

Vzdialenosť: 45.90km
Lekárenské múzeum Zlatý jednorožec - Kőszeg Kőszeg

Lekárenské múzeum Zlatý jednorožec - Kőszeg

Kőszeg (Region: Zadunajsko, Župa: Vas)

Krásny nábytok jezuitskej lekárne vyrobili laický majstri v r. 1735-1744. Jezuiti dali vyrobiť zariadenie lekárne podľa rímskych predlôh v rakúskom a talianskom baroku. Nábytok vyrobený z dubu, orecha a lipy zdobia vzácne barokové maľby. Jezuitskú lekáreň spolu so zariadením kúpil Mátyás Svalla v r. 1777. Stála expozícia múzea dnes prezentuje históriu a vývoj lekární Západného Zadunajska. Otvorené: UT-NE 10:00-17:00. hod.

Vzdialenosť: 45.92km
Radnica - Kőszeg Kőszeg

Radnica - Kőszeg

Kőszeg (Region: Zadunajsko, Župa: Vas)

Gotická budova z 14.-15. stor. sa hrdo pýši všetkými prvkami nasledujúcich slohov. Erbové maľby na priečelí pochádzajú napr. z r. 1712. Funkcia budovy sa za stáročie nič nemenila, čím je najstaršou verejnou budovou krajiny slúžiaca pôvodnému účelu. Zašlú slávu gotického obdobia nám pripomínajú úzke okná na prízemí. V r. 1597-1668 bola postavená mohutná priečelná stena, ktorú ozdobili sgrafitami. Na poschodí krížneho krídla boli po r. 1730 vybudované...

Vzdialenosť: 45.94km
Stará veža (Zwinger) - Kőszeg Kőszeg

Stará veža (Zwinger) - Kőszeg

Kőszeg (Region: Zadunajsko, Župa: Vas)

Je najstaršou a najväčšou baštou mesta. Bola vybudovaná v 11. stor. ako rožná bašta bývalého hradného múru. V 15. stor. bola v gotickom slohu prestavaná. Svojmu dnešnému výzoru vďačí prestavbe z obdobia rozsiahlych stavieb Anjouovcov (1301-1386). Po rozšírení strelných zbraní vytvorili na bašte malé strelné otvory. Dnes je Stará veža domovom rôznych výstav. 2 stále výstavy: - Oblečenie a výzbroj Maďarov v dobe usadenia sa v Karpatskej kotline - Kožená...

Vzdialenosť: 45.97km
Dom Sgrafito - Kőszeg Kőszeg

Dom Sgrafito - Kőszeg

Kőszeg (Region: Zadunajsko, Župa: Vas)

Je jedným z najkrásnejších a najznámejších budov mesta. Priečelie renesančného domu bolo vytvorené okolo r. 1560. Aj sgrafitová výzdoba pochádza z tohto obdobia a čiastočne z r. 1668. Taliansky výraz „sgraffiare“ znamená „škrabať“. Ozdoba vznikla skutočne týmto spôsobom, na stenu naniesli 2 vrstvy omietky, na vrchnú nakreslili ornamenty a hornú vrstvu omietky popri vyznačených líniách zoškrabali. Pri zdobení tejto budovy použili ornamenty tulipánovej vázy...

Vzdialenosť: 46.06km
Kostol sv. Imricha (Starý kostol) - Kőszeg Kőszeg

Kostol sv. Imricha (Starý kostol) - Kőszeg

Kőszeg (Region: Zadunajsko, Župa: Vas)

Kostol bol postavený v r. 1615-1618. Realizáciou stavby bol poverený rakúsky staviteľ, majster Walent Marx z Kirschlagu. Staviteľ nedodržal zmluvu a svojvoľne zmenil výšku veže. Preto sa mesto dohodlo s viedenským architektom Wolfom Zehentmayerom, ktorý v r. 1640 zvýšil vežu a dostaval kostol. Svätostánok sa v r. 1673 dostal do držby katolíkov a v období 1697-1894, až po vysvätenie kostola Ježišovho srdca slúžil ako farský kostol. Kostol je vo svojej dnešnej podobe...

Vzdialenosť: 46.08km
Poštové  múzeum - Kőszeg Kőszeg

Poštové múzeum - Kőszeg

Kőszeg (Region: Zadunajsko, Župa: Vas)

Múzeum bolo otvorené v r. 2004 v prízemných priestoroch obnovenej pamiatkovej budovy. Majiteľom niekoľko storočného domu bol bývalý poštový majster Samuel Gerhauser. Toto bolo námetom pre nového majiteľa, Jánosa Hatvani Szabóa, aby schátralú nehnuteľnosť kompletne zrekonštruoval v súlade s predpismi Úradu pre ochranu pamiatok. Vznikli tak krásne priestory s jedinečnou atmosférou pre Výstavu histórie pošty. Adresa: Rajnis u. 3. , H-9730 Kőszeg, Telefón: +36 20 9923806 Otvorené:...

Vzdialenosť: 46.13km
Dom kőszegských vín - Kőszeg Kőszeg

Dom kőszegských vín - Kőszeg

Kőszeg (Region: Zadunajsko, Župa: Vas)

Dom kőszegských vín náležitým spôsobom reprezentuje 1000-ročnú kultúru pestovania vínnej révy a tradičnej výroby vína v oblasti. Vinotéka predstavuje ponuku vín 10 pestovateľov, členov Kőszegskej vínnej cesty. V tejto oblasti sa pestovali predovšetkým modré odrody hrozna, Modrá frankovka, Zweigelt, Blauburger a iné. V poslednom období sa však rozšírilo množstvo pestovaných odrôd, objavili sa i nové, modernejšie druhy vín. Adresa: Várkör 54. , H-9730 Kőszeg Telefón:...

Vzdialenosť: 46.14km
Jurisicsov hrad - Kőszeg Kőszeg

Jurisicsov hrad - Kőszeg

Kőszeg (Region: Zadunajsko, Župa: Vas)

Kőszeg se nachádza v západnej časti Maďarska, neďaleko rakúskych hraníc, pri úpätí Kőszegského pohoria, na brehoch riečky Gyöngyös. Hrad, pomenovaný po hajtmanovi Miklósa Jurisicsa, vpečatil mestu osobitý ráz. Je rozdelený na dve časti: predhradie a vnútornú časť hradu s lichobežníkovým pôdorysom. Tieto časti sú navzájom prepojené ako dva ostrovy. Pôvodne boli obklopené vodnou priekopou. I keď presný dátum zahájenia stavby celého hradného systému nie...

Vzdialenosť: 46.15km
Hradné Múzeum - Kőszeg Kőszeg

Hradné Múzeum - Kőszeg

Kőszeg (Region: Zadunajsko, Župa: Vas)

Poschodie južného a juhovýchodného krídla hradu sú dnes domovom výstav Hradného múzea. Sú tu vystavené pamiatky mesta a hradného kapitána Miklósa Jurisicsa. Nachádza sa tu aj skutočný svetový unikát: Kniha príchodu hrozna, jedinečný dokument o pestovaní viniča. V stálej expozícii „Obrazy z histórie mesta Kőszeg“ sú vystavené archeologické nálezy z hradu, zbrane a iné artefakty z doby Jurisicsa, pozostatky odevu z hrobu Jurisicsa, úlomky jeho rakvy, šabľa hradného...

Vzdialenosť: 48.54km
Vodný mlyn - Röjtökmuzsaj Röjtökmuzsaj

Vodný mlyn - Röjtökmuzsaj

Röjtökmuzsaj (Region: Zadunajsko, Župa: Győr-Moson-Sopron)

Vodný mlyn bol postavený v rokoch 1670 – 1680 pri brehu potoka Ikva, na panstve rodiny Széchenyi. Jedna tretina mlynu bola postavená na drevených stĺpoch, rovnako ako budovy v Benátkach. Dvojposchodový mlyn s podkrovím má celkovú plochu 140 m2, jeho výška je 15 metrov. Mlyn mal niekoľko svojich majiteľov, na začiatku 1900-tych rokov patril rodine Bausz, neskôr ho odkúpil majiteľ kaštieľa. Mlyn s viac ako 300 ročnou históriou bol už aj svojho času unikátným priemyselným...

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií
Používaním tohto webu tiež súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov vyplývajúce z najnovšieho nariadenia EÚ - GDPR. Súhlasím