Turistické zaujímavosti v Maďarsku
Vyhľadávanie
  • Kostoly, sakrálne...
     
arrow
Turistické regióny Mestá a obce

Kostoly, sakrálne pamiatky v Maďarsku

Ubytovanie v Maďarsku
Zobraziť mapu
Kostoly, sakrálne pamiatky Maďarsko Mapa

Prehľad turistických zaujímavostí v Maďarsku

Piaristický kostol Veszprém

Piaristický kostol

Veszprém (Region: Balaton a okolie )

Ďalšou pozoruhodnou stavbou Hradnej ulice je Piaristický kostol. Klasicistická budova bola postavená v r. 1828-1836. Jej veža je dvojposchodová, napriek tomu je najnižším kostolom Hradu. Na stene sa nachádza nadpis MMT, je to skratka gréckeho textu: Mária, matka Boha. Obraz hlavného oltára je pamiatkou sv. Imricha, bočné oltáre znázorňujú svätých Piaristov. Otváracia doba: 2. máj – 15. október: 10:00-17:00 hod., v pondelok zatvorené Vstup: zdarma

Kozí kostol - Sopron Sopron

Kozí kostol - Sopron

Sopron (Region: Zadunajsko )

Františkáni žijúci v meste Sopron postavili prvý kláštor v strede mesta. Následne bol okolo roku 1280 postavený ich prvý kostol, jeden z najkrajších gotických stavieb Maďarska. II. Jozef v roku 1787 zrušil rád, Kozí kostol (ľudový názov) sa stal majetkom benediktínskeho rádu. Medzi jeho stenami korunovali aj kráľov a kráľovné a bol aj miestom konania zemských snemov. Jeho jemne tvarovaná veža je dominantou hlavného námestia. Fresky, zdobené okná a výnimočná kapistránska kazateľnica predstavujú mimoriadnu materiálnu a umeleckú hodnotu. Adresa: Templom...

Bazilika - Győr Győr

Bazilika - Győr

Győr (Region: Zadunajsko )

Gyõrske biskupstvo založil kráľ István I. (Štefan Svätý) v prvom desaťročí svojho panovania (1000–1038). Aj základy gyõrskej Baziliky boli položené v tých časoch. Pramene už na konci 11. storočia píšu o trojloďovom chráme s vyvýšenou svätyňu. Prvé veže postavili v časoch biskupa Omodé (1257–1267). Koncom 14. storočia dal biskup János Héderváry (1386–1415) postaviť v južnej časti chrámu gotickú kaplnku, kde sa dnes nachádza hermovka svätého Lászlóa a náhrobok biskupa blahorečeného Vilmosa Apora. Požiar po bitke pri Moháči (1526) zničil...

Socha archy zmluvy - Győr Győr

Socha archy zmluvy - Győr

Győr (Region: Zadunajsko )

Socha monštrancie na Gutenbergovom námestí je jednou z najkrajších pamiatok gyõrskeho baroka. V r. 1729 istý vojak, obvinený z bigamie, používania falošného mena a dezercie sa schoval v jezuitskom kláštore. Kláštor obkľúčili vojaci. V záujme zrušenia blokády sa biskup pokúsil previesť utečenca do biskupského hradu. Pri procesii na Božie telo vojaci spoznali svojho druha oblečeného za miništranta a ozbrojenci prepadli procesiu. Počas bitky monštrancia vypadla z kňazových rúk a rozbila sa. Pamätník dal postaviť v r. 1731 kráľ Károly III. na odčinenie krivdy...

Kalvária - Győr Győr

Kalvária - Győr

Győr (Region: Zadunajsko )

Vršok, kde bol kedysi keltský, neskôr rímsky cintorín. Tu postavili v 12–13. stor. kostol prepoštstva pomenovaný po svätom Albertovi. Kostol sa zničil v 16. stor. pri tureckých nájazdoch. V 17. stor. tu vojenské úrady dali postaviť šibenicu. Na začiatku 18. stor. jezuiti vytvorili Kalváriu. Na vršok vedú široké schody až ku krížu ukrižovaného Krista a dvoch lotrov. Pri nohách Golgoty stoja barokové kaplnky, ktoré navrhol Atanasius Wittwer. Sedem zastavení pripomínajúce Ježišove muky dokončili pozdĺž ulice Kalvárie v roku 1722. Adresa: Kalvária u. , H-9024...

Synagóga - Győr Győr

Synagóga - Győr

Győr (Region: Zadunajsko )

Novorománsku synagógu s osemuholníkovým pôdorysom dala postaviť neologická izraelská náboženská obec v r. 1868–1870. Zastrešený vnútorný priestor synagógy s galériou uchvacuje aj v dnešnom stave. V období neskorého historizmu sa stal vzorom pre stavbu mnohých európskych synagóg. Sčasti renovovaná budova je od r. 1990 dejiskom množstva kultúrnych podujatí. V blízkej budúcnosti sa plánuje jej premena na kultúrne centrum.

Kostol Reformovanej cirkvi - Győr Győr

Kostol Reformovanej cirkvi - Győr

Győr (Region: Zadunajsko )

Historizujúci novogotický kostol postavili v r. 1905 podľa plánov Károlya Csányiho. Ihlovitý hrot rožnej veže vidieť už zďaleka. Interiér kostola pôsobí ucelene, monumentálny priestor dvorany obohacujú gotické ozdoby. Kostol má pozoruhodné liturgické artefakty zo 17–18. stor.

Starý evanjelický kostol - Győr Győr

Starý evanjelický kostol - Győr

Győr (Region: Zadunajsko )

Kostol sa vyníma svojimi súmernými tvarmi a peknými priečeliami dobre viditeľnými najmä z brehu rieky Rába. Postavili ho v r. 1783–1785 v uzavretom dvore a bez veže. Najväčšou ozdobou interiéru s vnútorným chórom je vyrezávaná neskorobaroková kazateľnica s maľbou Somu Orlai Petricha. Latinský nápis nad dverami velebí Jozefa II. Jedným zo skvostov kostola je krstiteľnica vyrezávaná z červeného pieskovca stojaca pred oltárom. Na jej zvonovitom príklope je malé kovové súsošie zobrazujúce Ježišovo pokrstenie.

Gréckokatolícky (srbský) kostol - Győr  Győr

Gréckokatolícky (srbský) kostol - Győr

Győr (Region: Zadunajsko )

Na mieste dnešnej budovy stál už r. 1703 kostol, postavený ešte v tureckých časoch. Bol prestavaný r. 1727. Vtedy postavili aj jednoduchú, múrom ohradenú a piliermi podopretú kostolnú vežu s cibuľovitou kupolou a v interiéri ikona významnej umeleckej hodnoty. Ikona spolu s celým zariadením je neskorobarokovým dielom, kde sa ortodoxné výrazové prostriedky svojrázne miešajú so štýlovými znakmi súdobej strednej a západnej Európy. Adresa: Bálint Mihály u., H-9025 Gyõr Späť na popis mesta Győr

Karmelitánsky kostol - Győr Győr

Karmelitánsky kostol - Győr

Győr (Region: Zadunajsko )

Karmelitáni sa usadili v Gyõri v r. 1697. Ich kostol postavili v r. 1721–1725 podľa plánov laického brata Athanasia Wittwera. Kláštor dokončili r. 1732. Za hlavným priečením budovy talianskeho vzoru sa tiahne elipsovitá, kupolou krytá chrámová loď a štvorcová sakristia. Hlavný oltárny obraz zobrazujúci svätého Istvána a svätého Imreho pri uctievaní Panny Márie je dielom Maria Altomonteho. V slávnej loretánskej kaplnke je socha čiernej Madony.

Socha Svätej Trojice - Sopron Sopron

Socha Svätej Trojice - Sopron

Sopron (Region: Zadunajsko )

Socha Svätej Trojice je výnimočným dielom barokového sochárstva. Bola postavená v r. 1695-1701 na znak vďaky Jakaba Löwenburga a jeho manželky Katalin Thököly, že unikli morovej epidémii. Jej tvorca ostal v anonymite. Jeho piedestál pozostáva z troch štvorcových hranolov, na ktorých stoja zakladatelia a ich svätí patróni. Stočený stĺp zdobia medzi kvetinovou výzdobou vznášajúci sa anjeli. Na vrchole stĺpu tróni súsošie Svätej Trojice. Socha krásne harmonizuje s ostatnými pamiatkami námestia.

Kostol uršulíniek - Sopron Sopron

Kostol uršulíniek - Sopron

Sopron (Region: Zadunajsko )

Neogotický kostol patrí medzi najvzácnejšie stavebné pamiatky 19. storočia. Jeho 8-hranná veža je 32 m vysoká. Kostol postavil architekt Nándor Handler v r. 1861-1864. Bývalý kláštor a škola spojené s kostolom tvoria komplex budov. Sú tiež dielom Handlera. Pred kostolom stojí studňa Márie z 18. stor. Studňa stála pôvodne na dvore františkánskeho, neskoršie benediktínskeho kláštora, na dnešnom mieste stojí len od r. 1930. Adresa: Orsolya tér 2., H-9400 Sopron

Mariánsky stĺp - Sopron Sopron

Mariánsky stĺp - Sopron

Sopron (Region: Zadunajsko )

Mariánsky stĺp bol postavený na mieste stredovekého kostola Panny Márie, ktorý bol zbúraný v r. 1632. Dôvodom zbúrania boli obavy, že sa môže dostať do rúk Turkov, ktorí by z jeho veže mohli strieľať do hradu. Architektom pamiatky je Andreas Altomonte, autorom viedenský sochár Jakob Schletterer. Na osemboké pódium vedie 8 schodov. Na vyvýšenom piedestály boli umiestnené reliéfy znázorňujúce biblické výjavy. Z tohto piedestálu vystupuje korintský stĺp, na ktorom stojí socha Márie.

Biskupský hrad a Biskupský palác - Győr Győr

Biskupský hrad a Biskupský palác - Győr

Győr (Region: Zadunajsko )

V základoch hradu sa našli stopy rímskych budov. Najstaršou časťou je spodná polovica hradnej veže, takzvaná úniková chodba zo 14. storočia a miestnosť s krížovou klenbou, ktorá sa na ňu napája. Gotická kaplnka vo východnom rohu, ktorú dal pristaviť v r. 1481–1486 biskup Orbán Dóczy, je vzácnym príkladom poschodových hradných kaplniek. Po bitke pri Moháči (1526) sa hrad dostal do rúk hradných kapitánov. Pre hroziace turecké nebezpečenstvo ho sústavne fortifikovali. Najrozsiahlejšie úpravy vykonali v r. 1561–1575 podľa plánov Taliana Pietra Ferrabosca....

Benediktínsky kostol Sv. Ignáca s Loyoly - Győr Győr

Benediktínsky kostol Sv. Ignáca s Loyoly - Győr

Győr (Region: Zadunajsko )

Prvý kostol jezuitov usadených v Gyõri v r. 1627 postavili na základe plánov Baccia del Bianca v r. 1634–1641 a podľa vzoru rímskeho chrámu Il Gesu. V roku 1667 bol už dokončený aj kláštor a škola. Dve veže pochádzajú z 18. stor.. Po rozpustení jezuitského rádu sa užívateľmi komplexu budov stali benediktíni (1802). Interiér kostola je v ranobarokovom slohu. Výzdoba chrámovej lode sa mohla zrodiť približne v polovici 18. stor.: hlavný oltárny obraz (Apoteóza svätého Ignáca) stropné maľby lode a sakristie (Nanebovzatie sv. Ignáca a Anjelský pozdrav) sú dielom...

Evanjelický kostol - Sopron Sopron

Evanjelický kostol - Sopron

Sopron (Region: Zadunajsko )

Evanjelický kostol bol postavený v r. 1782-1783 v neskorobarokovom slohu. Jeho 82 m vysoká veža v neorománskom slohu je o 80 rokov mladšia. Trojloďový priestor lemuje dvojposchodový chór. Pozlátený oltár pochádza z kláštora Kahlenberg pri Viedni, oltárny obraz namaľoval Vince Fischer. Krásne vyrezávaná kazateľňa je dielom miestneho stolára, Mátyása Langa. Romantická krstiteľnica pochádza z r. 1860. Na organe z r. 1884 sa pravidelne organizujú organové koncerty.

Kostol sv. Juraja - Sopron Sopron

Kostol sv. Juraja - Sopron

Sopron (Region: Zadunajsko )

Kostol Sv. Juraja bol postavený v r. 1680-1430 v gotickom slohu. Po požiari v r. 1676 bol prestavaný v barokovom slohu. Na mieste pôvodnej, zrútenej veže postavili eklektickú vežu v r. 1882. Kostol, ktorý slúžil od 16. stor. protestantom sa v r. 1674 stal majetkom jezuitov. Štuky bočných stien a stropu vyhotovil Pietro Antonio Conti na začiatku 18. stor. Hlavný oltárny obraz namaľoval Martin Altomonte, oltárne obrazy bočných kaplniek namaľovali István Dorfmeister, István Schaller a starší Ferenc Storno. Autorom nástenných malieb bočných kaplniek je Kázmér Wosinski. Adresa:...

Stará synagóga - Sopron Sopron

Stará synagóga - Sopron

Sopron (Region: Zadunajsko )

Modlitebňa stredovekej židovskej obce pochádzajúca z 13. stor. fungovala do r. 1526. V nasledujúcom období bola niekoľkokrát prestavaná. Do budovy sa dostaneme cez kamennú bránu z 18. stor., po ľavej strane je vchod do bývalého špitálu. Cez stredovekú chodbu vedie cesta do veľkej modlitebňa, do ženskej synagógy a rituálneho kúpeľa. cez gotickú bránu sa dostaneme do veľkej sály, v jej strede stojí stôl na čítanie tóry. Výstava inštalovaná v uzavretom chóre na poschodí predstavuje život židov v stredovekom Soprone.

Kostol karmelitániek - Sopron Sopron

Kostol karmelitániek - Sopron

Sopron (Region: Zadunajsko )

Ku kostolu vedú schody lemované sochami svätých, pochádzajú z 18. stor. Kostol bol postavený v 15. stor. jeho kláštor o niečo neskoršie. Pôvodne patril pavlínom. Karmelitánky prevzali kláštor na konci 19. stor. a prestavali ho spolu aj s kostolom. Priečelie bolo prestavané v barokovom slohu v 18. stor. Pred nedávnom boli objavené stredoveké fresky. Hlavný oltárny obraz, tzv. „Čierna Madona“ je kópiou z Czestochowej. Adresa: Bécsi kapu tér, Sopron Telefón: +36 (0)96 311681

Kostol sv. Michala - Sopron Sopron

Kostol sv. Michala - Sopron

Sopron (Region: Zadunajsko )

Výstavbou Kostola Sv. Michala začali v 13. stor. Stavba trvala niekoľko storočí a bola ukončená v 15. stor. v gotickom slohu. Jeho 48 m vysoká veža vystupuje z panorámy mesta. Bočné stany sú posilnené opornými piliermi. Vnútorný priestor kostola je rozdelený 4 monumentálnymi pármi stĺpov na 3 lode. Neogotický krídlový hlavný oltár naplánoval st. Storno Ferenc. Autorom starého oltárneho obrazu je maliar Bartholomeus Altomonte. Najvzácnejším artefaktom kostola je z dreva vyrezaná socha Madony.

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií
Používaním tohto webu tiež súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov vyplývajúce z najnovšieho nariadenia EÚ - GDPR. Súhlasím