Turistické zaujímavosti v Maďarsku

Turistické zaujímavosti Veszprém

Ubytovanie Veszprém
Zobraziť mapu
Veszprém Mapa

Prehľad turistických zaujímavostí Veszprém, Maďarsko

Veszprém ZOO Kálmána Kittenbergera Veszprém

Veszprém ZOO Kálmána Kittenbergera

Veszprém (Region: Balaton a okolie )

Tretia najväčšia ZOO v Maďarsku  ZOO vo Veszpréme je 3. najstaršou zoologickou záhradou v krajine po budapeštianskej a debrecínskej. Bola otvorená 1. augusta 1958, len niekoľko mesiacov po debrecínskej zoo. Nesie pomenovanie po Kálmánovi Kittenbergerovi, známemu bádateľovi Afriky. Jeho busta stojí pred vchodom do záhrady. Zoologickú záhradu každoročne navštívví cca. 200 000 ľudí. Najväčší dôraz sa kladie na ochranu prírody a výuku. Najznámejším „obyvateľom” zoologickej záhrady bol šimpanz menom Böbe, svojou hravosťou a vynaliezavosťou sa stal...

Piaristický kostol Veszprém

Piaristický kostol

Veszprém (Region: Balaton a okolie )

Ďalšou pozoruhodnou stavbou Hradnej ulice je Piaristický kostol. Klasicistická budova bola postavená v r. 1828-1836. Jej veža je dvojposchodová, napriek tomu je najnižším kostolom Hradu. Na stene sa nachádza nadpis MMT, je to skratka gréckeho textu: Mária, matka Boha. Obraz hlavného oltára je pamiatkou sv. Imricha, bočné oltáre znázorňujú svätých Piaristov. Otváracia doba: 2. máj – 15. október: 10:00-17:00 hod., v pondelok zatvorené Vstup: zdarma

Múzeum kráľovnej Gizely - Veszprém Veszprém

Múzeum kráľovnej Gizely - Veszprém

Veszprém (Region: Balaton a okolie )

Budova Tejfalussyho dom, v ktorej bolo umiestnené artefakty Múzea kráľovnej Gizely, pochádza z r. 1770. Sú tu vystavené cirkevné relikvie, ktoré sa pôvodne nachádzali v rôznych kostoloch: pozostatky biskupov a dary kráľovien. V suteréne múzea sa nachádza vzácne lapidárium, vystavené exponáty pochádzajú z mesta Veszprém ale aj z vzdialenejších lokalít. Jedným z najvzácnejších vystavených exponátov je plášť vyšívaný zlatou niťou, vyrobený v r. 1480. Jeho majiteľom bol biskup Albert Vetési. Otváracia doba: 1. máj – 15. október, denne 10:00-17:00,...

Hradná brána - Veszprém Veszprém

Hradná brána - Veszprém

Veszprém (Region: Balaton a okolie )

Hradná brána (alt. Brána hrdinov) je pamiatkou na maďarské obete 1. svetoveoj vojny. Brána bola postavená podľa plánov architekta Istvána Pázmándyho v r. 1936. Vo veži s historickou atmosférou, nachádzajúcej sa po pravej strane, je inštalované múzeum. Výstavy Lapidárium a Zbierka minerálov sú prístupné od jari do jesene. Nad oblúkom mohutnej bránu sa nachádzajú 3 výklenky, v dvoch krajných sa nachádzajú kerubovia (Anjeli múdrosti, strážcovia poznania), meč obrastený listmi nachádzajúci sa v strednom výklenku pripomína padlých. Tu sú uvedené dátum...

Požiarny dom - Veszprém Veszprém

Požiarny dom - Veszprém

Veszprém (Region: Balaton a okolie )

Neskorobarokový dom bol postavený použitím starého hradného múru v r. 1811-1814 podľa plánov architekta Henrika Tummlera. Slúžila ako hasičská stanica. Vo výklenku priečelia budovy stojí socha sv. Floriána, patróna hasičov. V priebehu pozemných prác počas stavby budovy sa našlo množstvo stredovekých delových gúľ, z ktorých 15 zamurovali do priečelia objektu, ako spomienku na krvavé bitky. Požiarny dom bol daný slávnostným ceremoniálom dňa 25.10.1814. Počas 19. stor. mal niekoľko obývateľov a nájomníkov. Vďaka blízkej polohe k trhovisku v ňom mali...

Radnica - Veszprém Veszprém

Radnica - Veszprém

Veszprém (Region: Balaton a okolie )

Táto impozantná budova na Staromestskom námestí, stojaca v blízkosti hradu je administratívnym centrom. Romantická budova bola postavená v r. 1857 ako cirkevná banka, od r. 1990 slúži úradu starostu mesta. Z banky sa na krátky čas stal okresný úrad, pred rekonštrukciou koncom v 80-tich rokoch 20. stor. stála budova dlhšie opustená, chátrala. Po rekonštrukcii sa mesto stalo bohatším o prekrásnu budovu. Elegantným zábralým balkóna z kovaného železa, štukkami, ozdobnými rímsami, národným a mestským erbom pri vchode je budova náležitým centrom mestského úradu....

Katedrála Sv. Michala - Veszprém Veszprém

Katedrála Sv. Michala - Veszprém

Veszprém (Region: Balaton a okolie )

Dominantnou budovou hradného námestia je Chrám sv. Michala. O kostole, ktorý stál pôvodne na tomto mieste a pravdepodobne bola založená panovníkom Gejzom, sa zmieňuje aj pannonhalmská listina výsad. Chrám počas stáročí niekoľkokrát vyhorel. Na začiatku 18. stor. bol románsky kostol, pôvodne postavený z bieleho a červeného kameňa zrekonštruovaný a prestavaný v gotickom slohu. V tomto období vznikol aj tzv. dolný kostol. V priebehu ďalšej, neskoršej prestavby stratila bazilika svoju barokovú podobu, veže boli o niekoľko metrov zvýšené a prestavané v...

Kaplnka Gizely - Veszprém Veszprém

Kaplnka Gizely - Veszprém

Veszprém (Region: Balaton a okolie )

Kaplnka Gizely sa nachádza v bezprostrednej blízkosti Arcibiskupského paláca. Pravdepodobne bola založená Gizelou Bavorskou (manželkou kráľa sv. Štefana). Dnešná gotická budova pochádza z 13. stor. Počas tureckej nadvlády bola skoro úplne zničená – v súčasnosti je jednou z najstarších sakrálnych interiérov v krajine. Je najväčšou atrakciou mesta Veszprém. Medzi najstaršie a najvzácnejšie artefakty patria tzv. uzatváracie kamene, články oblúkov a fresky apoštolov pochádzajúce z 13. stor. Kaplnka sa skladá z troch celkov, z dvoch menších svätýň obdĺžníkového...

Údolný most sv. Štefana (Viadukt) - Veszprém Veszprém

Údolný most sv. Štefana (Viadukt) - Veszprém

Veszprém (Region: Balaton a okolie )

Most nesúci pomenovanie po Sv. Štefanovi je dlhý 200 m, bol postavený v r. 1938. Z viaduktu vo výške 50 m nad úrovňou potoka Séd sa poskytne nádherný výhľad na hradný vrch (smer východ), na údolie Betekints (smer západ) a na pohorie Bakony (smer sever).

Dom starých kňazov - Veszprém Veszprém

Dom starých kňazov - Veszprém

Veszprém (Region: Balaton a okolie )

Dom starých kňazov stojí oproti piaristickému kostolu. Podľa pôvodných plánov mala slúžiť ako kolégium, internát. Zo strany je dvojposchodová, z druhej strany – od údolia – má 3 poschodia. Bola postavená podľa plánov Jakaba Fellnera (1778). Budova s pôdorysom tvaru „U“ má uzatvorené predné nádvorie a 3 vstupné vchody.

Župný dom - Veszprém Veszprém

Župný dom - Veszprém

Veszprém (Region: Balaton a okolie )

Neorenesančná budova samosprávy Župy Veszprém bola postavená na prelome 19.-20. stor. Priestranný a hranatý dvor ohraničený krídlami budovy, impozantný vchod a oblúkovitý vjazd pre koče zdôrazňujú jeho výnimočné postavenie v hierarchii administratívy a krásu pripomínajúcu slávnu minulosť. Konkurz, súťaž na výstavbu budovy bola zverejnená v r. 1884. Vyhral ju mladý budapeštiansky architekt István Kiss. V uchvacujúcom tympanóne sa nachádza dátum stavby, na jeho vrchole erb župy Veszprém. Najhonosnejšou miestnosťou budovy je sála na zasadanie. Je mohutná,...

Kaplnka Sv. Juraja - Veszprém Veszprém

Kaplnka Sv. Juraja - Veszprém

Veszprém (Region: Balaton a okolie )

Pozostatky kruhovej kaplnky sv. Juraja sa nachádzajú pri chráme sv. Michala. Tu stráržili relikviu z hlavy Sv. Juraja, ktorú dostal sv. Štefan od bizantského cisára ako dar za víťazstvo nad Bulharmi v r. 1016-1018. Táto relikvia lákala sem množstvo pútnikov. Latinský nápis je aj dnes čitateľný na obdratom prahu kapnky: IN LIMIE NO SEDETO (NESADAJTE NA PRAH). Jediný syn I. Sv. Štefana, princ sv. Imrich, ktorý zomrel v mladom veku, tu zložil svoj panenský sľub. Socha stojaca pred kaplnkou znázorňuje mladého princa. Svätyňa kaplnky mala pôvodner podkovitý tvar....

Arcibiskupský palác - Veszprém Veszprém

Arcibiskupský palác - Veszprém

Veszprém (Region: Balaton a okolie )

Na mieste najmohutnejšej a najkrajšej barokovej stavby hradnej štvrti stál už v stredoveku palácový komplex pre ptreby kráľovnej a biskupa. Dnes je stálym sídlom Vesprémskeho arcibiskupa. Arcibiskupský palác je skutočným skvostom na námestí Sv. Trojice a je pravdepodobne najkrajšou budovou mesta. Bol postavený pod vedením Jakaba Fellnera na mieste bývalého kaštiela královny a Acsádiho paláca. Výstavba barokového paláca sa skončila v r. 1776. Desaťročia ho nešetrili, jeho stav sa postupne zhoršoval a koncom 19. stor. ho bolo potrebné zrekonštruovať spolu...

Požiarna veža - Veszprém Veszprém

Požiarna veža - Veszprém

Veszprém (Region: Balaton a okolie )

Požiarna veža je jednou z dominánt mesta, z jej kruhového balkónu sa poskytne pohľad na nádhernú panorámu mesta a blízke okolie. Základy požiarnej veže pochádzajú z obdobia panovania Bélu IV. Pôvodná budova slúžila ako strážna veža, až po vpád Turkov mala obranný charakter. Po zemetrasení v roku 1801 bola veža obnovená, vďaka jej výške 48 m bola vhodná na sledovanie vzniknuntých požiarov na území mesta. Občania mesta platili stáleho strážcu, ktorý strážil bezpečnosť mesta cez deň i noc. Plány obnovy veže zhotovil architekt Henrik Tumler. Obnova...

Dubniczayho palác - Veszprém Veszprém

Dubniczayho palác - Veszprém

Veszprém (Region: Balaton a okolie )

Dubniczayho palác sa nachádza na Hradnej ulici (Vár utca) pri námestí Sv. Trojice. V jeho timpanóne dvaja anjeli podopierajú obraz Matky dobrej rady. Pod dvorom sa tiahne priestranná oblúkovitá pivnica zo 16. stor. Pri archeologických prácach sa našli pozostatky maštale, hradného múru, delovej bašty a kazamaty. V súčasnosti sa môžu v budove navštevovať dve zbierky. Zbierka Károlya Lászlóa je inštalovaná v sálach prvého poschodia paláca, v severnom krídle. V hradnej galérii je možné navštíviť dočasné výstavy. V južnom krídle, v susedstve bývalej sýpky...

Kaplnka Sv. Anny - Veszprém Veszprém

Kaplnka Sv. Anny - Veszprém

Veszprém (Region: Balaton a okolie )

Kaplnka je najkrajšou budovou námestia Ranolder. Barokovú budovu dal ju postaviť sudca Salomváry János v r. 1724. Kaplnka je najstaršou sakrálnou budovou v pôvodnom stave. Je kostolom katolíckej školy. Bola vysvätené sv. Anne. V r. 1907 ju zrekonštruovali a zároveň aj rozšírili. Barokové súsošie nad bránou pochádza z 18. stor. V kryptách vytvorených v pivničných priestoroch pôvodne odpočívala rodina Sándora Kissa, mecenáša kaplnky, neskoršie tu v r. 1711-1924 pochovávali členov piaristického rádu. Interiér kostolíka je jednoduchý, jeho jedinou ozdobou...

Körmendyho dom (Panónska univerzita) - Veszprém Veszprém

Körmendyho dom (Panónska univerzita) - Veszprém

Veszprém (Region: Balaton a okolie )

Körmendyho dom uzatvára rad mestských palácov po ľavej strane. Barokový dom bol postavený v r. 1701-1723 pre kanónika Imre Körmendy. Budova získala dnešnú podobu v 19. stor., v tomto období bola obnovená aj vstupná brána na kamennú, oblúkovitú a rozetovú. Budova bola domovom Teologickej univerzity, neskoršie tu sídlila Vysoká škola štátnej správy. Dnes je jednou z budov Panónskej univerzity.

Františkánsky kostol - Veszprém Veszprém

Františkánsky kostol - Veszprém

Veszprém (Region: Balaton a okolie )

Jednoloďový kostol Františkánov, postavený v r. 1730 stojí pri dome Bíró-Giczey. Kostol s kláštorom bol po devastačnom požiari nanovo postavený, kláštor bol o jedno podlažie rozšírený a spojený s kostolom. Obrazy talianskeho pôvodu zavesené nad vyrezávanými lambériami zdobia steny viac než 200 rokov. Vedľa hlavného oltára stoja pozlátené sochy sv. Imricha a sv. Ladislava. Na oblúkovitých stenách sa nachádzajú maľby so sakrálnou tematikou. V krypte kostola odpočíva básnik Pál Ányos, paulínsky mních.

Biskupský úrad (Prepoštský dom) - Veszprém Veszprém

Biskupský úrad (Prepoštský dom) - Veszprém

Veszprém (Region: Balaton a okolie )

Prepoštský dom pozostávajúci pôvodne z 2 domov bol zrekonštruovaný veľmi kvalitne. Strešná konštrukcia a ozdobné železné zábradlie terasy (na pochodí) boli vyhotovené po požiari v r. 1909. Budova dnes slúži Biskupskému úradu. Pôvodná budova – Prepoštský dom – bola postavená v barokovom slohu v r. 1741. na objednávku prepošta Padányi Bíró Márton. Stavbu viedol József Tierhardt. Posledná rekonštrukcia objektu bola v r. 1993. Modrá budova veľmi pekne zapadne do obrazu mesta. Otváracia doba: 2. máj – 15. október: Ut-Ne 10:00-17:00 Späť...

Hradná studňa - Veszprém Veszprém

Hradná studňa - Veszprém

Veszprém (Region: Balaton a okolie )

Hradná studňa stojí pred kaplnkou Gizely. O čase jej vzniku sa nezachovali žiadne informácie. Podľa dobových dokumentov je však isté, že v r. 1458 už existovala. Jej hĺbka je 41 m. Studňa bola v r. 2002 úplne vyčistená, zrekonštruovaná a osvetlená.

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií
Používaním tohto webu tiež súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov vyplývajúce z najnovšieho nariadenia EÚ - GDPR. Súhlasím