Turistické zaujímavosti v Maďarsku
Vyhľadávanie
  • Pamiatky
     
arrow
Turistické regióny Mestá a obce

Pamiatky v Maďarsku

Ubytovanie v Maďarsku

Prehľad turistických zaujímavostí v Maďarsku

Piaristický kostol Veszprém

Piaristický kostol

Veszprém (Region: Balaton a okolie )

Ďalšou pozoruhodnou stavbou Hradnej ulice je Piaristický kostol. Klasicistická budova bola postavená v r. 1828-1836. Jej veža je dvojposchodová, napriek tomu je najnižším kostolom Hradu. Na stene sa nachádza nadpis MMT, je to skratka gréckeho textu: Mária, matka Boha. Obraz hlavného oltára je pamiatkou sv. Imricha, bočné oltáre znázorňujú svätých Piaristov. Otváracia doba: 2. máj – 15. október: 10:00-17:00 hod., v pondelok zatvorené Vstup: zdarma

Požiarna veža - Sopron Sopron

Požiarna veža - Sopron

Sopron (Region: Zadunajsko )

Požiarna veža je symbolom mesta. Spodná valcovitá časť bola postavená na rímskych základoch, od 13. stor. slúžila ako bránová veža severného krídla mestskej hradby. Dnešnú podobu s okružným barokovým balkónom a helmovitou vežou získal po požiari v roku 1676. Stráž veže mala mimoriadne dôležitú úlohu: kontrolovala mesto a jeho okolie, signalizovala miesto a smer požiaru, cez deň farebnými zástavami, počas noci s lampášom. Tiež upozorňovala obyvateľov mesta na príchod vojakov alebo na pohyb vozov s cudzím vínom. Požiarna veža je symbolom vernosti. V...

Radnica - Sopron Sopron

Radnica - Sopron

Sopron (Region: Zadunajsko )

Predchodca dnešnej radnice stál na mieste stredovekých budov. Podobne, ako aj mestskú vežu, aj mestská radnica bola značne poškodená v požiari r. 1676. Stará radnica bola koncom 19. stor. zbúraná, na jej mieste bola postavená v r. 1895 nová budova radnice v dnešnej podobe v eklektickom štýle. Na prvom poschodí sa nachádza mestský archív, jedna z najbohatších mestských zbierok krajiny (asi 5000 stredovekých písomností). Jej vyrezávaná brána (1782) je jedinou zachovalou spomienkou na starú radnicu. Slávnostnú sálu zdobia nástenné maľby sporonského umelca Károlya...

Storno-dom - Sopron Sopron

Storno-dom - Sopron

Sopron (Region: Zadunajsko )

Tento barokový palácovitý rožný dom je asi najkrajšou budovou mesta, ozajstným drahokamom hlavného námestia. V 15. stor. bol vo vlastníctve rodiny Haberleiterovcov, ktorá v zime r. 1482-83 hostila aj kráľa Mateja Korvina, keď obliehal Viedeň. V 18. stor. sa majiteľmi domu stala rodina Festetics, v tomto období získal dom dnešnú podobu. Rodina Stornovcov kúpila budovu v roku 1872. Jeho hosťom bola aj Franz Liszt, ktorý tu koncertoval v rokoch 1840 a 1881. Charakteristickou črtou domu je dvojposchodový, bohato zdobený, oblý, uzavretý rožný balkón, brána lemovaná toskánskymi...

Bazilika - Győr Győr

Bazilika - Győr

Győr (Region: Zadunajsko )

Gyõrske biskupstvo založil kráľ István I. (Štefan Svätý) v prvom desaťročí svojho panovania (1000–1038). Aj základy gyõrskej Baziliky boli položené v tých časoch. Pramene už na konci 11. storočia píšu o trojloďovom chráme s vyvýšenou svätyňu. Prvé veže postavili v časoch biskupa Omodé (1257–1267). Koncom 14. storočia dal biskup János Héderváry (1386–1415) postaviť v južnej časti chrámu gotickú kaplnku, kde sa dnes nachádza hermovka svätého Lászlóa a náhrobok biskupa blahorečeného Vilmosa Apora. Požiar po bitke pri Moháči (1526) zničil...

 Radnica - Győr Győr

Radnica - Győr

Győr (Region: Zadunajsko )

Radnica s typickou, vyvýšenou strednou vežou je pravdepodobne najznámejšou budovou mesta. Eklektický komplex bol postavený v r. 1896-1898 podľa plánov architekta Jenő Hübner. Priečelie zvýrazňuje voľne vystupujúca veža, ktorú jeho staviteľ naplánoval miesto zbúranej požiarnej veže. Dôkladne naplánoval aj interiér a jednotlivé miestnosti budovy. Z priestrannej vstupnej haly vychádza honosné schodište do slávnostnej sály, auly. Je to miestom pre zasadania mestských radných ale aj krásnych koncertov na varhane, ktorý bol premiestnený z Akadémie muzických umení...

Mariánsky stĺp - Győr Győr

Mariánsky stĺp - Győr

Győr (Region: Zadunajsko )

Mariánsky stĺp dal postaviť gyõrsky biskup Lipót Kollonich v r. 1686 na pamiatku oslobodenia Budína od Turkov. Štyri vysoké barokové sochy zobrazujú Istvána I. (Svätého Štefana), Jána krstiteľa, svätého Antona Padovského a patróna Rakúska, svätého Leopolda. Panna Mária, patrónka Uhorska, stojí na vysokom ovenčenom stĺpe s hlavami anjelov, na hlave má uhorskú korunu a na rukách malého Ježiška.

Socha archy zmluvy - Győr Győr

Socha archy zmluvy - Győr

Győr (Region: Zadunajsko )

Socha monštrancie na Gutenbergovom námestí je jednou z najkrajších pamiatok gyõrskeho baroka. V r. 1729 istý vojak, obvinený z bigamie, používania falošného mena a dezercie sa schoval v jezuitskom kláštore. Kláštor obkľúčili vojaci. V záujme zrušenia blokády sa biskup pokúsil previesť utečenca do biskupského hradu. Pri procesii na Božie telo vojaci spoznali svojho druha oblečeného za miništranta a ozbrojenci prepadli procesiu. Počas bitky monštrancia vypadla z kňazových rúk a rozbila sa. Pamätník dal postaviť v r. 1731 kráľ Károly III. na odčinenie krivdy...

Kalvária - Győr Győr

Kalvária - Győr

Győr (Region: Zadunajsko )

Vršok, kde bol kedysi keltský, neskôr rímsky cintorín. Tu postavili v 12–13. stor. kostol prepoštstva pomenovaný po svätom Albertovi. Kostol sa zničil v 16. stor. pri tureckých nájazdoch. V 17. stor. tu vojenské úrady dali postaviť šibenicu. Na začiatku 18. stor. jezuiti vytvorili Kalváriu. Na vršok vedú široké schody až ku krížu ukrižovaného Krista a dvoch lotrov. Pri nohách Golgoty stoja barokové kaplnky, ktoré navrhol Atanasius Wittwer. Sedem zastavení pripomínajúce Ježišove muky dokončili pozdĺž ulice Kalvárie v roku 1722. Adresa: Kalvária u. , H-9024...

Socha Svätej Trojice - Sopron Sopron

Socha Svätej Trojice - Sopron

Sopron (Region: Zadunajsko )

Socha Svätej Trojice je výnimočným dielom barokového sochárstva. Bola postavená v r. 1695-1701 na znak vďaky Jakaba Löwenburga a jeho manželky Katalin Thököly, že unikli morovej epidémii. Jej tvorca ostal v anonymite. Jeho piedestál pozostáva z troch štvorcových hranolov, na ktorých stoja zakladatelia a ich svätí patróni. Stočený stĺp zdobia medzi kvetinovou výzdobou vznášajúci sa anjeli. Na vrchole stĺpu tróni súsošie Svätej Trojice. Socha krásne harmonizuje s ostatnými pamiatkami námestia.

Hradný obvod - Sopron Sopron

Hradný obvod - Sopron

Sopron (Region: Zadunajsko )

Hradný obvod bol vybudovaný v tvare polkruhového oblúku, tvorí ho systém ulíc a námestí popri bývalej hradnej priekope. Jeho vnútorné domoradie kopíruje mestské hradby. Na mieste stredovekých trhových stánkov boli od 18. stor. postupne vybudované domy v barokovom a rokokovom slohu. Vonkajšie domoradie vzniklo v stredoveku, nachádza sa tu množstvo obytných domov v barokovom, rokokovom a klasicistickom slohu. V hradnom obvode sa dnes nachádzajú najelegantnejšie predajne a obchody.

Mariánsky stĺp - Sopron Sopron

Mariánsky stĺp - Sopron

Sopron (Region: Zadunajsko )

Mariánsky stĺp bol postavený na mieste stredovekého kostola Panny Márie, ktorý bol zbúraný v r. 1632. Dôvodom zbúrania boli obavy, že sa môže dostať do rúk Turkov, ktorí by z jeho veže mohli strieľať do hradu. Architektom pamiatky je Andreas Altomonte, autorom viedenský sochár Jakob Schletterer. Na osemboké pódium vedie 8 schodov. Na vyvýšenom piedestály boli umiestnené reliéfy znázorňujúce biblické výjavy. Z tohto piedestálu vystupuje korintský stĺp, na ktorom stojí socha Márie.

Lekárenské múzeum - Sopron Sopron

Lekárenské múzeum - Sopron

Sopron (Region: Zadunajsko )

Lekárenské múzeum predstavujúce staré lekárne a históriu liečenia v meste Sopron je fungujúcou lekárňou aj v dnešnej dobe. V jeho útrobách je uložené množstvo vzácnych lekárenských dokumentov a kníh. Prvé opatrenie v Maďarsku spojené s ochranou pamiatky je spojené s týmto domom. Počas panovania kráľa Lajosa II. chcela mestská rada zbúrať tento dom, aby zväčšile priestranstvo. Kráľ odmietol vydať povolenie s odôvodnením, že by to narušilo harmonickú krásu námestia. V budove fungovala od polovice 17. stor. lekáreň Anjel (Angyal patika), od tejto doby...

Fabriciusov dom - Sopron Sopron

Fabriciusov dom - Sopron

Sopron (Region: Zadunajsko )

Zaujímavosťou budovy je, že archeológovia našli pod domom pozostatky rímskych kúpeľov. V 14. stor. stáli na pozemku 2 domy, zadná budova bola už v tom období 2-poschodová. Jej gotická sála je prekrásna, vzácna je aj dvorná loggia zo 17. stor. a gotická a baroková pivnica zadného traktu. Majitelia budovy boli stále majetní a vysoko vážení občania a obchodníci. Pomenovanie dostal po bývalom primátorovi a sudcovi mesta (Endre Fabricius), ktorý ho kúpil v r. 1806. Bol priateľom Sándora Petőfiho, ktorý keď ušiel z kasárne, v tomto dome sa prezliekol na koncert...

Generálov dom (Lacknerov dom) - Sopron Sopron

Generálov dom (Lacknerov dom) - Sopron

Sopron (Region: Zadunajsko )

Budova pochádzajúca zo stredoveku bola v 17. stor. majetkom Kristófa Lacknera, primátora mesta. V tomto období bolo vybudované hlavné priečelie, klasicistický balkón bol pristavaný v r. 1830. Vo dvore s loggiou sa nachádza stredoveká obytná veža, pod prízemnými arkádami sú inštalované kamenné artefakty. Kristóf Lackner poručil dom mestu, boli v ňom ubytovaní velitelia vojenskej posádky. Preto ho dnes volajú Lacknerov alebo Generálov dom. Adresa: Fő tér 7. (Hlavné nám.), Sopron Telefón: +36 (0)99 311327 Späť na popis mesta Sopron

Palác Esterházyovcov (Banícke múzeum) - Sopron Sopron

Palác Esterházyovcov (Banícke múzeum) - Sopron

Sopron (Region: Zadunajsko )

Medzi množstvom mestských múzeí je Banícke múzeum skutočnou perlou. Výstava histórie baníctva je najrozsiahlejšou baníckou výstavou v krajine. Palác Esterházyovcov je hodným priestorom pre mimoriadne vzácnu zbierku. Po návšteve múzea si návštevníci radi odpočinú v baštovej záhrade s malým hudobným pavilónom, nachádzajúcej sa za budovou pri bývalých mestských hradbách. Výstava s témou viac-storočného baníctva vzácnych kovov získala v r. 2001 ocenenie „Múzeum roka“. Otváracia doba: apríl – október – 10:00-18:00, november – marec – 10:00-16:00,...

Biskupský hrad a Biskupský palác - Győr Győr

Biskupský hrad a Biskupský palác - Győr

Győr (Region: Zadunajsko )

V základoch hradu sa našli stopy rímskych budov. Najstaršou časťou je spodná polovica hradnej veže, takzvaná úniková chodba zo 14. storočia a miestnosť s krížovou klenbou, ktorá sa na ňu napája. Gotická kaplnka vo východnom rohu, ktorú dal pristaviť v r. 1481–1486 biskup Orbán Dóczy, je vzácnym príkladom poschodových hradných kaplniek. Po bitke pri Moháči (1526) sa hrad dostal do rúk hradných kapitánov. Pre hroziace turecké nebezpečenstvo ho sústavne fortifikovali. Najrozsiahlejšie úpravy vykonali v r. 1561–1575 podľa plánov Taliana Pietra Ferrabosca....

Stará synagóga - Sopron Sopron

Stará synagóga - Sopron

Sopron (Region: Zadunajsko )

Modlitebňa stredovekej židovskej obce pochádzajúca z 13. stor. fungovala do r. 1526. V nasledujúcom období bola niekoľkokrát prestavaná. Do budovy sa dostaneme cez kamennú bránu z 18. stor., po ľavej strane je vchod do bývalého špitálu. Cez stredovekú chodbu vedie cesta do veľkej modlitebňa, do ženskej synagógy a rituálneho kúpeľa. cez gotickú bránu sa dostaneme do veľkej sály, v jej strede stojí stôl na čítanie tóry. Výstava inštalovaná v uzavretom chóre na poschodí predstavuje život židov v stredovekom Soprone.

Eggenbergov dom - Sopron Sopron

Eggenbergov dom - Sopron

Sopron (Region: Zadunajsko )

Eggenbergov dom bol postavený na stredovekých základoch v 17. stor. v neskoro-renesančnom slohu. Kúpila ho vdova kniežaťa Jánosa Eggenberga v r. 1674. Keď počas protireformácie odobrali sopronským evanjelikom kostoly, kňažná, ako príbuzná brandenburgského grófa dostala povolenie, aby vo dvore jej domu celebrovali bohoslužby. Nad bránou bol umiestnený erb rodiny Brandenburgovcov. Vo dvore s loggiou bola inštalovaná kazateľnica zdobená s erbom rodiny Hohenzollernovcov. Adresa: Szent György utca 12., Sopron Telefón: +36 (0)99 323407 Späť na popis mesta Sopron

Bazilika - Ostrihom Ostrihom

Bazilika - Ostrihom

Ostrihom (Region: Stredné Zadunajsko )

Ostrihomská bazilika je po bazilikách sv. Petra (Rím) a sv. Pavla (Londýn) tretím najväčším kostolom v Európe. Rozprestiera sa na ploche 5 660 m2 čím je najväčšou sakrálnou stavbou v Maďarsku a zároveň najvyššou pamiatkou krajiny. Vysvetlená bola 31. augusta 1856, ešte pred ukončením výstavby. S výstavbou centra maďarskej katolíckej cirkvi sa začalo v r. 1822, na základe plánov Sándora Rudnayho, na hradnom vrchu, na starých základoch bývalého kráľovského hradu. Ceremónie sa zúčastnil aj František Jozef, z tejto príležitosti komponoval Franz Liszt Ostrihomskú...

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií
Používaním tohto webu tiež súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov vyplývajúce z najnovšieho nariadenia EÚ - GDPR. Súhlasím