Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

 
internetová stránka :  www.wellnesstips.sk
 
Prevádzkovateľ služby: HEPEX-Slovakia, spol s r.о. Rozmarínová 22, 945 01 Komárno
 
tel. kontakt: +421 35 77 13 149
 
email: info@travelguide.sk
 
Ďakujeme Vám, že ste navštívili našu webovú stránku. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše právo na
súkromie vo svete internetu pri používaní našej webovej stránky a pri elektronickej komunikácii
s nami. Zaviedli sme všetky potrebné opatrenia na bezpečné uchovanie všetkých Vašich osobných
údajov, ktoré nám sprostredkujete.
 
Naša spoločnosť je zodpovedná za spracovanie Vašich osobných údajov v súlade s právnymi predpismi platnými pre Slovenskú republiku. Pracujeme len s tými osobnými údajmi, ktoré nám Vy poskytnete, alebo ktoré sú potrebné na poskytnutie našich služieb. Zhromažďujeme len tie údaje, ktoré vyplývajú zo Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 
 
Predmetom spracovaných údajov sú výlučne: meno, priezvisko a adresa poštová alebo e-mailová
prípadne telefónne číslo dotknutej osoby. Osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa
vzťahuje k fyzickej osobe a sme schopní na základe týchto informácií fyzickú osobu identifikovať.
 
Ubezpečujem Vás, že sme prijali všetky potrebné opatrenia na zachovanie ochrany a bezpečnosti
údajov, ktoré nám poskytujete, ako:
 
Prijímame všetky potrebné opatrenia na uchovanie tajnosti a bezpečnosti Vašich osobných
údajov
 
Prístup k Vašim osobným údajom majú len oprávnené osoby našej spoločnosti
 
Všetci oprávnení zamestnanci našej spoločnosti, ktorí majú prístup k Vašim osobným 
údajom, musia dodržiavať zásady ochrany osobných údajov
 
Na zaručenie ochrany Vašich osobných údajov našou spoločnosťou udržiavame bezpečné IT
prostredie a máme prijaté potrebné opatrenia na zamedzenie úniku osobných údajov, ktoré
od Vás získavame a spracovávame
 
Vaše osobné údaje sa spracovávajú len na účely, na ktoré ste ich poskytli našej spoločnosti
 
Naša spoločnosť nebude nikdy zdieľať Vaše osobné údaje so žiadnou spoločnosťou
 
Vaše údaje môžeme poskytnúť štátnym orgánom a súdnym orgánom, ak si to vyžaduje príslušný zákon
 
V prípade úniku alebo krádeže osobných údajov je naša spoločnosť povinná informovať Úrad
na ochranu osobných údajov, najneskôr do 72 hodín od zistenia úniku.
 
Naša spoločnosť ukladá a uchováva osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom
webovej lokality, vo svojich databázach tak dlho ako je primerane potrebné. To znamená, že Vaše
osobné údaje uchovávame primeranú dobu po tom, ako prestanete používať služby našej
spoločnosti alebo používať náš web. Po uplynutí tejto doby budú Vaše osobné údaje vymazané zo
všetkých našich systémov.
 
Zásady ochrany osobných údajov Vám poskytujú všetky potrebné informácie, aby ste sa mohli
rozhodnúť, či chcete používať našu webovú stránku a poskytnúť Vaše osobné údaje našej
spoločnosti.
 
Pri prezeraní tejto webovej stránky a pri elektronickej komunikácii s nami potvrdzujete a dávate svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov. Máte právo , súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.
 
Práva dotknutej osoby - Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov:
 
Dotknutá osoba ,má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať. 
 
Potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané
 
Presné informácie o zdroji , z ktorého získal jej osobné údaje na spracovanie
 
Zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania
 
Opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania
 
Likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracovania sa skončil
 
Likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, ak došlo k porušeniu zákona
 
Blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho 
platnosti, ak prevádzkovateľ spracováva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby
 
Pri prezeraní tejto webovej stránky a pri elektronickej komunikácii s nami potvrdzujete a dávate
svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov. Máte právo , súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.
V prípade ďalších otázok, týkajúcich sa Vašich osobných údajov a Zásad ochrany osobných údajov,
kontaktujte nás na hore uvedenej poštovej alebo e-mailovej adrese, radi Vám pomôžeme s prípadnými otázkami.

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií
Používaním tohto webu tiež súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov vyplývajúce z najnovšieho nariadenia EÚ - GDPR. Súhlasím