Covid-19

Covid-19

WELLNESSTIPS
COVIDINFO

*

 BEZPEČNÁ REZERVÁCIA * MODELOVÉ SITUÁCIE A MOŽNÉ RIEŠENIA *

STANOVISKO K PROBLEMATIKE COVID-19 V MAĎARSKU

 

Situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 na území Maďarska od samotného začiatku pozorne monitorujeme.

Nakoľko zo strany záujemcov o pobyty v Maďarsku evidujeme viaceré otázky týkajúce sa tejto problematiky, nižšie uvádzame praktické možnosti riešenia možných situácií:

1. Storno pobytu

a/ z dôvodu subjektívnej obavy z nákazy

b/ dôvodu uzavretia regiónu cieľovej destinácie

c/ z dôvodu uzavretia regiónu východiskovej destinácie

  1. Ochorenie účastníka pobytu

  2. Karanténa

1. a/ Storno pobytu z dôvodu subjektívnej obavy z nákazy COVID-19

V prípade, že cieľová destinácia nie je uzavretá, nie sú relevantné dôvody na bezplatné storno pobytu. Storno pobytu je možné podľa definovaných stornopodmienok na našej stránke resp. v podľa individuálne definovaných či zvýhodnených stornopodmienok, ktoré boli súčasťou ponuky.
 

1. b/ Storno pobytu z dôvodu uzavretia regiónu cieľovej destinácie 1

V prípade, že región cieľovej destinácie sa uzatvorí na základe úradného rozhodnutia, jedná sa o situáciu vis major (vyššia moc) a klienta nie je možné nútiť k úhrade odškodného (stornopoplatku). V praxi to znamená bezplatné storno pobytu, v prípade zaplatenej zálohy sa záloha vracia v plnej výške.
 

1.c/ Storno pobytu z dôvodu uzavretia regiónu východiskovej destinácie

V prípade, že región východiskovej destinácie (t.j. miesto bydliska) sa uzatvorí na základe úradného rozhodnutia, jedná sa tiež o situáciu vis major a klienta nie je možné nútiť k úhrade odškodného (stornopoplatku). V tomto prípade klient je povinný bezodkladne informovať hotel alebo subjekt, prostredníctvom ktorého si pobyt zakúpil o tejto skutočnosti, v opačnom prípade 2 má hotel alebo subjekt, u ktorého si pobyt zakúpil právo na úhradu odškodného (stornopoplatku).


Súhrn: v prípade, že úradné rozhodnutie neumožní realizáciu pobytu z dôvodu uzavretia regiónu východiskovej alebo cieľovej destinácie, sú splnené podmienky vis major a klient má nárok na bezplatné storno pobytu. Je dôležité si uvedomiť, že samotná existencia alebo výskyt vírusu COVID-19 nespadá do kategórie vis major, túto podmienku spĺňa len úradné rozhodnutie o uzatvorení regiónu. Zároveň platí, že termín uzavretia regiónu sa musí týkať konkrétne termínu pobytu, resp. stále pretrváva k momentu posúdenia (najneskôr 7 dní pred nástupom na pobyt bez náznaku možného uvoľnenia opatrenia).
Informácie ohľadne hraničných obmedzeniach nájdete na stránkach ministerstiev zahraničných vecí v SR resp. ČR a všetky dôležité informácie o Covid-19 v Maďarsku si môžete prečítať na stránke http://abouthungary.hu/ (anglická verzia).

 

  1. Ochorenie účastníka pobytu

V prípade, že účastník pobytu ochorie (bez ohľadu na typ ochorenia) a jeho východisková destinácia nie je uzatvorená na základe úradného rozhodnutia, sú v platnosti stornopodmienky. Pre tieto prípady sú k dispozícii typy cestovného poistenia, ktoré si klient môže individuálne uzatvoriť v ktorejkoľvek komerčnej poisťovni.
V prípade, že účastník vykazuje známky infekčnej choroby a jeho východisková destinácia je uzatvorená úradným rozhodnutím, platia podmienky uvedené v bode 1.b/.
V prípade, že východisková destinácia účastníka pobytu nie je uzatvorená, a účastník pobytu pri nástupe na pobyt vykazuje známky infekčného ochorenia, hotel alebo ubytovacie zariadenie má právo odmietnuť poskytnutie predplatených služieb a postupovať podľa rozhodnutí EMMI 1/2014 (I. 16.) a 18/1998 (VI.3) NM ( v praxi to znamená oficiálne oznámenie prípadu príslušným úradom, ktorý riešia situáciu podľa týchto zákonov.)


 

  1. Karanténa

V prípade, že v hoteli alebo v ubytovacom zariadení je počas pobytu účastníka vyhlásená
karanténa 3, finančné výdavky účastníka pobytu vyplývajúce z predĺženia pobytu neznáša účastník pobytu, ale sú hradené zo štátneho rozpočtu 4 (jedná sa len o základné služby, na doplnkové, luxusné a iné fakultatívne služby sa zákon nevzťahuje).

1 zákon podľa Ptk. 6:180. § (1)

2 zákon podľa Ptk. 6:179. § (2)

3 zákon podľa 2001. CXXVIII
4 zákon podľa 2001. CXXVIII § 75 a § 78 (1)


Dodatok - vzájomná dohoda o zmene rezervácie

V prípade, že pobyt nie je možné absolvovať z dôvodu vis major, avšak záujem klienta o pobyt pretrváva, je možná vzájomná dohoda o zmene rezervácie (termínu / lokality) na základe individuálnej písomnej ponuky a písomného súhlasu objednávateľa. Cestovná agentúra HEPEX-SLOVAKIA môže navrhnúť zmenu rezervácie na žiadosť klienta aj v prípade pobytu bez statusu storna vis major (na základe individuálneho posúdenia situácie), avšak tento návrh je zo strany agentúry v tomto prípade dobrovoľný a nie je ho možné vynútiť.
 

Cestovná agentúra HEPEX – SLOVAKIA spol.s r.o.
Rozmarínová 22., Komárno 945 01
tel./fax: +421 35 7713 146, e-mail: rezervacie@travelguide.sk
www.wellnesstips.sk, www.wellnesstips.cz

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií
Používaním tohto webu tiež súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov vyplývajúce z najnovšieho nariadenia EÚ - GDPR. Súhlasím